Lublin - Budynek Mieszkalno - Usługowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Projekt deweloperski „Nadstawna Apartamenty” zlokalizowany w Lublinie przy ul. Nadstawnej 4

Lublin jest największym polskim miastem po wschodniej stronie Wisły o liczbie mieszkańców ok.350 tys. Stanowi znaczący ośrodek akademicki oraz przemysłu branży spożywczej, farmaceutycznej i samochodowej o prężnie rozwijającym się sektorze handlu i usług.W ramach przedsięwzięcia “Nadstawna 2”- obiektu handlowo- usługowego, spółka zdecydowała o jego rozszerzeniu i realizacji kolejnego etapu pn. „Nadstawna Apartamenty”. To koncepcja budowy niewielkich apartamentów o wysokim standardzie i klasie wykończenia z lokalami usługowymi na jego parterze.

W ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, deweloper zrealizuje zadanie inwestycyjne tj. drugi etap rozbudowy istniejącego budynku i budowy obiektu wielorodzinnego na działkach nr 44, 45/2 oraz 43/3 pod nazwą „Nadstawna Apartamenty”.  Inwestycja to budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi wraz z infrastrukturą drogową zlokalizowaną na działkach nr 46/2 i 46/1 w Lublinie przy ul. Nadstawnej 2 i 4.Projektowany budynek będzie budynkiem trzy kondygnacyjnym od strony Placu Targowego i ul. Nadstawnej, oraz czterokondygnacyjnym od strony północnej. Budynek jest drugim etapem zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie, wymianie i rozbudowie budynku usługowo biurowego dawnej siedziby "PZU" w Lublinie.

Na początku września 2017 roku rozpoczęto sprzedaż apartamentów.